аяушылық

аяушылық
зат. sympathy (with, for)
сочувствие

Kazakh-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Катарсис — (гр.catarsis тазару) адамның рухани жан және тән саулығын бейнелейтін ұғым. Бұл термин Аристотельдің трагедия туралы ілімінде қолданылған. Оның пікірінше, трагедия үрей, ашу (ыза), аяушылық және т.б. шақыру арқылы, көрерменді осы сезімдерді… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • опа — 1 (Павл., Ерт.) тұрақсыз, опасыз. Қарағым, о п а бермейтінмен жолдас болма (Павл., Ерт.) 2 (Алм., Жам.) пайда. Бұл малдан о п а көрмейді екенсің сенің үстіңде бүтін киім жоқ екен (Алм., Жам.) 3 (Алм., Жам.) аяушылық, мейірім. Бұл жау ешкімге о п… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • аяугершілік — аяу ге р ш і л і к білдірді. аяды, есіркеді, мүсіркеді. бәрі де дабырласып оштай кемпірді әңгіме етісті. Кішкентай Шарманға а я у г е р ш і л і к б і л д і р г е н болды (Жалын, 1973, 1, 9). Аяугершілік жасады. Аяушылық етті, мүсіркеді. Дегенмен… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • жыртқыштан — ет. Жыртқыш болу, жыртқышқа айналу. Екі жақта да аяушылықты атымен ұмытып, әбден ж ы р т қ ы ш т а н ы п алды (Ә. Кекілбаев, Елең алаң, 226) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”